Test av pucken

Test av pucken

Skogforsk har på uppdrag testat pucken i fält. Försöken visar att puckplantor växer drygt 30 % snabbare än sådda efter tre år samt att de har högre överlevnad än vid sådd med samma förädlade frön. Med plantagefrö i pucken och beståndsfrö i sådden blir skillnaden än större. Försöken har även visat att pucken ger högre plantbildning än vid tillämpad skogssådd.

Nämnas kan att skillnaden i höjd mellan puck med plantagefrö och sådd med beståndsfrö var efter tre år i Kyrkberget (Storuman 440 möh) 92 %.

Ulfstand Wennström, forskare Skogforsk