Miljön är en av de stora vinnarna

Miljön är en av de stora vinnarna

Eftersom Pucken inte kräver uppvärmda växthus så innebär det inte bara ekonomiska vinster utan även miljömässiga vinster. Såddpucken är inaktitv så länge inte fukt absorberas ute på hygget – därav den lätta vikten på Såddpucken.
Transportmässigt har Såddpucken en stor fördel. Puckar för ett helt hygge ryms på pickup-flaket. 18 000 puckar i en mini container ”lastpall” väger drygt 300 kg. Lastbilar ut till hygget behövs inte och det ger mindre vägskador på våren.
Såddpucken innehåller inga bekämpningsmedel.