Med ekonomi, kvalitet och miljö i fokus

Med ekonomi, kvalitet och miljö i fokus

Med den senaste tekniken och forskningen på området så har jag lyckats utveckla Såddpucken. Resultatet är ett återbeskogningssystem som har ekonomi och miljö i fokus.

Pucken är ekonomisk, bara ca 75-85 öre i inköp per puck (begär offert) att jämföras med traditionella skogsplantor som ligger runt 1,20 kr – om inte mer. Den väger bara ca 20 gram vilket underlättar vid transporter – både på vägen och ut på hygget. Pucken är också betydligt snabbare att plantera än traditionell plant.

Försöksresultaten har visat på en hög grobarhet med ett naturligt utvecklat rotsystem. Det bäddar i sin tur för bra kvalitet och stormfastare skog. Det går även till en relativt låg kostnad, jämfört med plantering, att öka antalet stammar i beståndet.