Historik

Historik

Det var när Anders Landström under en säsong skulle återbeskoga närmare 300 hektar som funderingarna på det nya såddsystemet startade. Kostnaderna rusade i höjden. Dessutom visste han att traditionell planteringen inte alltid garanterade ny skog.

Anders första tanke var att själv driva upp plantor för fastighetens eget behov. Han var även medveten om frösåddens fördelar, men sådd med plantagefrön från de så kallade plusträden skulle snabbt bli alltför kostnadskrävande. Dessutom följer den oundvikliga och kostsamma plantröjningen. Då föddes tanken på att kombinera fördelarna hos den vanliga planteringen med frösådden.

Kontakter med Skogsforsk och laboratorier inom skogsbruket gav fakta om de bästa förutsättningarna för fröets groning. Även skogsfolk ute på fältet tillförde ett stort faktaunderlag. Och planerna för det nya planteringssystemet började finslipas.
Massor med tid har lagts på mer eller mindre lyckade varianter och tester. Men våren 2006 kunde Anders sätta ut åtskilliga tusen briketter med frön på de egna markerna.
Försöket såg så bra ut att han inte tvekat att även fortsättningsvis sköta återbeskogningen på sina 8000 hektar skogsmark med denna metod. Ännu har inga kontakter tagits med storskogsbruket om detta nya såddsystem.
– Men visst finns det ekonomiska intressenter, avslöjar Anders.

Text ur: SKOGEN 11/06. Mats Bildström