Artikel 2009

Artikel 2009

Anders Landströms nya planteringssystem, ”Puckarna”  uppvisar bra grobarhet och tillväxt från Skogsforsks småskaliga prov.
– Min övertygelse om konceptet med planteringspuckarna har stärkts under resans gång säger Anders Landström, Storuman, mannen bakom detta helt nya planteringskoncept.
I väntan på resultaten från Skogsforsks prov hade han inför sommaren 2008 i nära samråd med nordisk skogsforskning optimerat sammansättningen av såddpucken för att förbättra puckens fuktabsorberande förmåga.
– För att vinna tid sökte jag och fick tillstånd att sätta ett antal puckar på Sveaskogs marker utanför Jönköping när snön gjorde en plantering omöjlig i Storumanområdet. Jag ville testa förra sommarens problem med ojäm överlevnad. och jag tror att det problemet är löst med årets såddpuck säger Landström.

– De bästa plantagefröna är bristvara vissa år. Sådden förbrukar flerfaldigt mer frön/ytenhet i jämförelse med puckarna och kräver även röjning av beståndet i ett senare skede. Puckarna bör bli ett klart alternativ även till frösådd säger Landström.
– Vid traditionell frösådd är grobarheten 15-20% av fröna säger Ulfstand Wennström, Skogsforsk. Vid precisionssådd kan grobarheten nå upp till 30-40%. Idag blir det allt vanligare med särplockning av plantagefrön och då används de bästa fröna, ca 20% till plant och resterande till frösådd säger Ulfstand Wennström.

– En stor konkurrensfördel är att puckarna praktiskt taget är okänsliga mot det mesta. De behöver ingen tillsyn under lagring och transport. Allt är i vila tills förvaringstuberna bryts och de aktiveras av fukt efter planteringen. Puckarna är dessutom tillräckligt starka för att hålla för en maskinell plantering direkt på en markberedare. Samtidigt är hela logistiken kring puckarna bara en bråkdel av vad de vanliga plantorna kräver säger Anders Landström.
– Jag låter kanske pessimistisk men jag tror även  att den klimatförändring vi går mot nu kommer att bli tuff för skogsbruket. Stormar och störtregn kan förstöra planteringar oavsett vilken planteringsmetod som man tillämpat. Då ska det vara snabbt, enkelt och billigt att plantera om de områden som drabbats säger Anders.

Även här finns jämförelse mellan en frösådd planta och en Såddpuck. Uppe i vänstra hörnet syns den frösådda plantan.

Plantorna från Såddpucken har ett imponerande utlägg av barrmassa som ger grunden för en god tillväxt under kommande år.